Søk: 

   
 
Logg inn      
   
   Medlemsområde
   Brukernavn :
  
   passord :
  
  
  
  Glemt passord...?
  Bli Medlem
 
Norske Aviser
 
Daglig verktøy
 
Kultur link
 
  ######
Medlemsskapet koster :     kr. 50,- per år
kr. 25,- per år (Asylsøkere)
Navn  : *
Logg inn  : *
passord  : *
Skriv passordet på nytt  : *
Adresse : *
Postnummer : *
Poststed : *
Telefon :   
Security Code:     
E-postadresse : *
###### :   
 
   
 

Medlemmenes plikt og rettigheter.

Plikter:

SARFIs verdigrunnlag bygger på "Solidaritet – Likeverd – Respekt"

Den eneste forutsetning for å kunne bli medlem i SARFI er at alle medlemmer må akseptere dette verdigrunnlaget.

Rettigheter:

  1. Alle medlemmer har stemmerett på landsmøtet.
  2. 2/3 del av medlemmene kan innkalle til et ekstraordinært landsmøte en måned etter å ha fremmet et slik krav til styret.
  3. Alle medlemmer har rett til å fremme forslag til tiltak og lignende til administrasjonen, rådet og styret. Medlemmer som personlig vil fremlegge forslag til rådet og styret, vil bli invitert til å møte i disse organene for å legge frem sin sak. Men medlemmene har ikke stemmerett i råd eller styre.
  4. Alle medlemmer som fremmer forslag om nye prosjekter, kan hvis prosjektet godkjennes av råd eller styre, sitte i en styringsgruppe til prosjektet og spille en viktig rolle i gjennomføring av prosjektet.  
  5. Alle medlemmer mottar nyhetsbrev en gang i måneden. Nyhetsbrevet innholder en oppsummering av de siste hendelsene på fagfeltet. Samtidig kan man lese SARFIs aktiviteter i løpet av måneden.

Plikter og rettigheter gjelder KUN betalende medlemmer.

Samarbeidsrådet for integrering har ingen planer om å søke statlig tilskudd basert på medlemsliste. Medlemslistene vil heller ikke bli brukt i sammenheng med prosjekter eller lignende. Men for å sikre kvaliteten på medlemslistene vil SARFI arkivere en del opplysninger som er relevant for arbeidet. Dette vil skje med skriftlig samtykke fra medlemmene.