Nyhet  
 
18.02.2012
 

Ny rapport: - Barn med utviste foreldre lider

 
Barneombudet er sterkt kritiske til hvordan barns rettigheter blir ivaretatt i utvisningssaker. Myndighetene legger for mye vekt på innvandrerpolitiske hensyn, og for lite vekt på barns beste.
 

Utlendingsdirektoratets direktør Ida Børresen har gått ut og bedt Justisdepartementet om å mykne opp i utvisningspraksisen når foreldre utvises fra landet. I dag utvises mange foreldre uten at det tas hensyn til at de har barn.

- Dette er et svært viktig signal fra en etat som møter denne problemstillingen daglig, sier barneombud Reidar Hjermann.


Barn av utviste lider
Barneombudet har lansert rapporten Barn med utviste foreldre. Den baserer seg på erfaringer, tanker og råd fra seks barn i alderen tolv til seksten år. Alle barna er eksperter på hvordan det er å ha en far som er utvist fra landet.

Norge ble i 2011 dømt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for ikke å ta nok hensyn til barn i utvisningssaker. Barneombudet mener norske myndigheter i større grad må justere sin praksis etter denne dommen.

- Barna som har deltatt i denne ekspertgruppen mener at det er viktig at myndighetene i mye større grad må se barnas behov. De er kritiske til at foreldre kan utvises fra Norge hvis dette ikke er det beste for barna. Disse barna lider, sier Reidar Hjermann.

Utvisningen rammer hele familien. Barna forteller om savnet av en omsorgsperson som preger alt i barndommen. De snakker om sorgen og utfordringene som oppstår hos omsorgspersonen som er igjen i landet.

Barna opplever sorg og skam
Det handler om skyldfølelsen og skammen det er å ha en far som er uønsket i landet og om utfordringene det er å opprettholde kontakten med den som er sendt ut.

-Skype ersatter ikke pappa. Man kan ikke lage en datamaskin med armer. Datamaskiner har ikke armer, den kan ikke gi den en klem, sier en av informantene i ekspertgruppen.

Mange av barna føler at det vanskelig å fortelle om situasjonen til venner og klassekamerater.

-Jeg har ikke fortalt det til noen, sier en av jentene. Ingen på skolen vet hvordan jeg har det.

Konkrete råd fra barna til myndighetene
Barna har i samarbeid med Barneombudet kommet fram til en rekke råd til myndighetene om hva som må vektlegges når en person med barn skal utvises fra landet. De ønsker at familien skal få tilbud om en støtteperson de kan snakke med hvis foreldrene utvises.

Barna er også opptatt av at de selv skal få informasjon om hvordan det går i saken og at deres meninger skal blir hørt av utlendingsmyndighetene. Det er i utgangspunktet en rett de har etter barnekonvensjonen artikkel 12.

Kilde: barneombudet.no og les hele rapporten her...

 


 
 
###### | Tilbake