Nyhet  
 
17.02.2012
 

Å bo godt gir god integrering

 
Muligheten for trygge og sikre boforhold gir gode hverdager. Ikke bare for nordmenn, men også for befolkningen med innvandrerbakgrunn. En ny Fafo-rapport viser både utfordringene og forskjellene folkegruppene imellom.
 

Norge er blant de land i Europa som har flest boligselveiere; omkring 75 prosent eier egen bolig. Leiemarkedet kan i hovedsak skille mellom to varianter: de kommunale utleieboligene og det private markedet der sistnevnte har både profesjonelle og helt private leieobjekter. På oppdrag fra Husbanken har forskningsstiftelsen Fafo gravet seg ned i forskjellige problemstillinger bolig og bomiljø kan ha for integrering av innvandrere i Norge.

Les saken her...

 


 
 
###### | Tilbake