Søk: 

   
 
Logg inn      
   
   Medlemsområde
   Brukernavn :
  
   passord :
  
  
  
  Glemt passord...?
  Bli Medlem
 
Norske Aviser
 
Daglig verktøy
 
Kultur link
 
 
 
 

Innvandring

 

Hvert enkelt menneske er unikt, og ikke først og fremst del av en gruppe.

 

Mangfold er en berikelse og en styrke for fellesskapet. Det stimulerer kreativitet og skaperkraft og øker den enkeltes livskvalitet. Mangfoldet øker gjennom vår kontakt med andre kulturer. Mennesker fra andre land og kulturer bidrar positivt i det norske samfunn gjennom arbeid og ved å tilføre samfunnet nye impulser.

 

Deltagelse

Mangfoldet beriker Norge og gjør samfunnet variert og interessant. Mangfold betyr at det er mange måter å være norsk på. Mangfold – ikke likhet – er det normale og det ønskelige. Høyre vil underbygge mangfoldet og arbeide for like muligheter for alle. Høyre vil motarbeide intoleranse og fordommer som hindrer mennesker i å delta aktivt i samfunnslivet. Det gjelder både fordommer mot innvandrere og fordommer blant innvandrere.

 

Høyre vil ha raskere saksbehandling og bedre service og kvalitet i mottaksapparatet i utlendingsforvaltningen, og vil legge til rette for at alle innvandrere raskt får mulighet til å gjøre nytte for seg og bli selvstendige. Både offentlig og privat virksomhet må stimuleres til å ansette flere personer med innvandrerbakgrunn.

 

Språkferdigheter og språkkunnskap er avgjørende for at man skal klare seg i samfunnet. Derfor er norskopplæring for minoritetsspråklige barn og voksne viktig. Forsterket norskopplæring skal gi minoritetsspråklige elever tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å kunne følge den vanlige opplæringen i skolen.

 

Flyktninger og asylsøkere

Høyre vil verne om asylretten. Mennesker som må flykte fra sine hjemland på grunn av forfølgelse eller naturkatastrofer, skal kunne søke beskyttelse i Norge, i tråd med internasjonale menneskerettigheter og våre internasjonale forpliktelser. For å beskytte dem som trenger det mest vil Høyre føre en konsekvent asylpolitikk. Høyre mener at norsk asyl- og flyktningepolitikk må samsvare med EUs politikk på dette området.

 

Høyre mener at Norge gjennom bistand og internasjonalt samarbeid skal bidra til å redusere antallet flyktninger, bidra til at flere kan få hjelp i sine nærområder, og bidra til tilbakeføring til hjemlandene så snart det er mulig.

 

Kilde: Hoyre.no