Søk: 

   
 
Logg inn      
   
   Medlemsområde
   Brukernavn :
  
   passord :
  
  
  
  Glemt passord...?
  Bli Medlem
 
Norske Aviser
 
Daglig verktøy
 
Kultur link
 
Nyhet
    Tips en venn   |     Skriv ut
 
17.02.2012
 
Asyltrender i Norden
 
Det er store forskjeller mellom de nordiske landene når det gjelder antall personer som søker asyl og hvor de kommer fra. Hva preget asyltrendene i Norden i 2011?
 

Sverige
I flere tiår har Sverige vært det nordiske landet som har mottatt flest asylsøkere. Slik var det også i 2011. Selv med en nedgang på sju prosent, mottok de nær 30 000 søknader om asyl. Det betyr at Sverige alene mottak flere asylsøkere enn de andre nordiske landene til sammen. Totalt fikk 9 088 personer innvilget beskyttelse (asyl), og innvilgelsesprosenten var på 38 prosent.

Afghanere var den klart største gruppen blant asylsøkerne, men det kom også mange fra enkelte land på Balkan. I motsetning til Norge, har ikke Sverige innført hurtigprosedyre for behandling av antatt grunnløse asylsøkere. Det kan være noe av forklaringen på at de fikk nesten 6 200 søknader fra personer fra Balkan, mens Norge bare fikk noen få hundre. Siden denne gruppen asylsøkere i stor grad får avslag på sin asylsøknad, er dette også hovedgrunnen til av innvilgelsesprosenten i Sverige er lavere enn i Norge. 

Finland
Finland har tradisjonelt sett hatt få asylsøkere, men antallet økte noe i 2008 og 2009. Det skapte debatt, og i perioden 2009–2011 ble derfor regelverket strammet inn. Finland fikk 3 086 asylsøknader i 2011. Det er 23 prosent færre enn året før. Det kom flest asylsøkere fra Irak, Somalia, Russland og Afghanistan. Det ble fattet 3 550 asylvedtak hvorav 1 264 var positive. Det gir en innvilgelsesprosent på 36. 

Danmark
Danmark har i de siste årene hatt forholdsvis få asylsøkere. I 2011 kom det 3 811 asylsøkere til landet. Det er en nedgang på om lag 25 prosent. Det kom fleste fra Afghanistan, Iran, Syria, Russland og Serbia. Til sammen utgjorde disse om lag 60 prosent av alle asylsøkerne. 2 058 personer fikk innvilget beskyttelse (asyl), omtrent det samme antallet som i 2010. 

Island
Island skiller seg totalt ut når det gjelder antallet asylsøkere. Landet mottok faktisk færre asylsøkere på ett år enn Sverige mottok i snitt hver dag i 2011. Island har registrert 75 asylsøknader, noe som er en økning fra 51 i året før. En grunn til det lave antallet er trolig at Island har langt enklere kontroll over sin grense enn land i fastlands-Europa. 

Norge
Til sammen kom det 9 053 asylsøkere til Norge i 2011, mens det i 2010 kom 10 064. Samtidig som antall asylsøkere har gått ned, har innvilgelsesprosenten gått opp. 52 prosent av asylsøknadene UDI behandlet i 2011 ble innvilget, mot 41 prosent i 2010.

De største søkergruppene i 2011 var somaliere, eritreere og afghanere, med henholdsvis 2 216, 1 256 og 979 søkere. Det er grupper hvor innvilgelsesprosenten er høy og det er grunnen til at innvilgelsprosenten har økt.

Flest til Frankrike og Tyskland
Også blant andre europeiske land er det store forskjeller. Alle landene har ikke statistikken klar enda, men likevel kan vi slå fast at det var Frankrike og Tyskland som fikk klart flest asylsøkere i 2011. 

Land Antall asylsøkere
Frankrike 56 855
Tyskland 40 648 (tall til og med november)
Sverige 29 648
Belgia 25 479
Sveits 22 551
Storbritannia 20 776 (tall til og med oktober)

Kilde: udi.no