Søk: 

   
 
Logg inn      
   
   Medlemsområde
   Brukernavn :
  
   passord :
  
  
  
  Glemt passord...?
  Bli Medlem
 
Norske Aviser
 
Daglig verktøy
 
Kultur link
 
Nyhet
    Tips en venn   |     Skriv ut
 
09.11.2011
 
Ny stortingsmelding om integrering
 
Partene i arbeidslivet, frivillige organisasjoner og Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) har i flere høringsmøter gitt innspill til ny stortingsmeldingen om integrering. Meldingen skal danne det politiske grunnlaget fo
 

Arbeid til alle er et sentralt mål
Partene i arbeidslivet spiller en viktig rolle for å utforme et arbeidsliv med rom for mangfold og bred rekruttering. Partene og arbeidslivets organisasjoner er enige i at regjeringens sterke satsing på arbeid er veien å gå. Behovet for god norskopplæring, også i kombinasjon med deltakelse i arbeidslivet, er blant tiltakene de trekker fram. I tillegg kommer behovet for rask godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse. Mange arbeidsgivere gjør et godt arbeid i ved å rekruttere og gi internopplæring til innvandrere. Det er viktig at det bygges videre på disse erfaringene.

Fellesskap og samhold
Terrorhandlingene 22. juli har ført til sterkere fokus på tilhørighet og tillit. 18 frivillige organisasjoner har gitt innspill på hvordan barrierer som hindrer deltakelse og opplevelse av fellesskap og tillit, kan bygges ned.

Organisasjonene er opptatt av en rekke områder fra det helt overordnede om hva integrering innbærer, til mer konkrete forslag til tiltak som bedrer samarbeid mellom skolen og hjemmet. Organisasjonene har også spilt inn behovet for samarbeid mellom innvandrerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner. Majoritetsbefolkningens holdninger og behov for oppslutning om felles verdier, ble også spilt inn.

Gjensidighet var et stikkord som gikk igjen i innspillene fra KIM, at både innvandrere og storsamfunnet bidrar aktivt i integreringsarbeidet. Det er viktig at samfunnet ser på innvandrere og flerspråklighet som ressurs og arbeider aktivt mot diskriminering.

Kilde: bld.no