Søk: 

   
 
Logg inn      
   
   Medlemsområde
   Brukernavn :
  
   passord :
  
  
  
  Glemt passord...?
  Bli Medlem
 
Norske Aviser
 
Daglig verktøy
 
Kultur link
 
Nyhet
    Tips en venn   |     Skriv ut
 
24.11.2011
 
1 470 irakere har returnert med økonomisk støtte
 
Returprogrammet for irakere har ført til at 1 470 tidligere og nåværende asylsøkere har fått en mer verdig retur til hjemlandet. - Dette er uten tvil det mest vellykkete returprogrammet vi har hatt, sier UDI-direktør Ida Børresen.
 
Sist oppdatert 23.11.2011
Publisert 23.11.2011

IRRINI (Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq programme) er et retur- og reintegreringsprogram for frivillig retur og tilbakevending til Irak. Målet med programmet er å legge til rette for at personer fra Irak uten oppholdstillatelse i Norge returnerer frivillig og gi bistand til personer med oppholdstillatelse som ønsker å vende tilbake til hjemlandet.

Viser at frivillig retur er mulig

- Antallet som reiser taler egentlig for seg selv – når nesten 1 500 personer tar et aktivt valg og reiser tilbake til sitt hjemland etter å ha fått avslag på asyl, viser det at frivillig retur er fullt mulig for de som selv bidrar med å skaffe seg reisedokumenter, understreker Børresen.

De som benytter seg av programmet kan tilsammen motta støtte til en verdi av 35 000 kroner per person i tillegg til gratis hjemreise.

Satsing på retur


Å få flere asylsøkere med avslag til å returner, enten de er irakere eller ikke, er et satsningsområde for UDI. Et resultat av det er at vi forbereder informasjonsarbeidet i asylmottakene, legger til rette for individuell karriereplanlegging ved hjelp av returrådgivere i mottak og korte returkvalifiserende kurs for personer.

- UDI startet i høst et pilotprosjekt med returrådgivere i mottak som skal følge opp beboere i mottak, samt returkoordinatorer ved regionkontorene som skal veilede returrådgiverne. I tillegg setter vi i gang ulike kvalifiseringskurs i mottak med potensial for oppfølging i hjemland etter retur, forteller Ida Børresen.

Evaluering


Chr. Michelsens Institutt (CMI) har på oppdrag fra UDI evaluert IRRINI-prosjekter.

- Vi ønsket en gjennomgang av programmet for å få innspill til hvordan det kan gjøres enda bedre, og hva vi kan bruke i fremtidige program. Da er det viktig med tilbakemeldinger fra de som har benyttet seg av ordningen, og vi har allerede gjennomført flere endringer som et resultat av arbeidet med rapporten, forteller Børresen.

Intervjuer med irakere

CMI har intervjuet 28 irakere som hadde søkt om frivillig retur eller var asylsøkere i Norge og 85 IRRNI-returnerte i Irak. Hovedfunn fra studien er:
  • IRRINI-programmet har gitt et stort antall irakiske asylsøkere i Norge et verdig alternativ til tvungen retur.
  • Flertallet av de returnerte gir en positiv vurdering av støtten de mottar fra International organization for migration (IOM) som gjennomfører den praktiske delen av programmet.
  • Studien viser at majoriteten av de som har returnert forventer å forbli i det området de har returnert til.
  • Studien viser videre at støtteordningen i IRRINI-programmet isolert sett ikke virker motiverende på selve beslutningen om å returnere frivillig, men støtten vurderes som attraktiv når beslutningen om retur er tatt.

CMI anbefaler UDI å endre det nåværende IRRINI-programmet til en ren kontantmodell. Alternativt anbefaler de at dagens reintegreringsmodell forbedres og videreføres.

- Vi går ikke inn for en ren kontantmodell nå, men vi gjør andre forbedringer i dagens reintegreringsmodell, sier Børresen.

Drives av IOM

IRRINI drives av IOM på oppdrag fra UDI. Programmet ble startet mars 2008. IOM tilbyr gjennom IRRINI individuell informasjon og rådgiving, hjelp til å skaffe reisedokumenter, organisering av reisen, flybilletter, transittvisum, assistanse i transitt samt oppfølging og støtte til reintegrering i Irak.

Rapporten Between two societeis - review of the information, return and reintegration of Iraqi nationals to Iraq (IRRINI) programme

Sammendrag av rapporten på norsk

Kilde: udi.no