Søk: 

   
 
Logg inn      
   
   Medlemsområde
   Brukernavn :
  
   passord :
  
  
  
  Glemt passord...?
  Bli Medlem
 
Norske Aviser
 
Daglig verktøy
 
Kultur link
 
######
  Tips en venn   |   Skriv ut
 

Tortur som virkemiddel mot asylsøkere!

 
I "Dagsnytt atten" 21.desember gikk statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth (AP), langt i å forsvare sult som middel for å presse asylsøkere ut av landet.

Meninger.noStatssekretærens uttalelser er å betrakte som offisielt politikk fra regjeringen. En politikk som uten tvil bør reise debatt om vårt grunnleggende menneskesyn. En debatt som bør få oss til å stoppe opp og sette oss i tenkeboksen - ikke om politikken men om verdiene samfunnet vårt er bygd på.

Disse verdiene som har sin forankring i religiøse livssyn, mennskerettigheter, sosialistiske, sosialdemokratiske og borgerlige verdier, ja alle grunnleggende prinsipper som gir oss identitet som en fri og demokratisk stat. Verdier som over tid har gitt oss "rett" til å gå i krig i land som Afghanistan og Libya for å hindre diktatorer i å terrorisere eget folk.

Men så tyr vår regjering til en politikk som minner oss sterk om nettopp metoder som totalitære regimer bruker i sine fengsler for å knekke individer.

Dette er en trist dag.

Denne debatten må ikke handle om asylpolitikken eller "politikk" generelt, heller. Det blir for smålig. Det må handle om det nettopp det er, nemlig bruk av fysisk/mental tortur for å oppnå mål.

Jeg er klar over min sterke ordbruk. Men en spade skal kalles for spade når den er det.

Feilslått asylpolitikk over mange år har bidratt til den oppståtte situasjonen på asylfeltet. Asylsøkerne bærer en del av skylden for egen situasjon, og staten bærer også en stor del av skylden. Vi må ha et asylinstitutt som er vernet mot misbruk og som gir reell beskyttelse for de som har et beskyttelsesbehov. Lang saksbehandlingstid, manglende returavtaler med andre land og ineffektivt returprogram er noen av bidragsyterne til den uoversiktlige situasjonen. Dette er berettigede spørsmål, og ingen påstår at vi bør ta imot alle og enhver som kommer til Norge og søker asyl. Du og jeg kan være totalt uenig om politikken. Du og jeg kan være total motstander eller tilhenger av å ha et asylinstitutt. Du og jeg kan tilhøre høyre eller venstre i politikken. Og politikken slåss vi om fordi det gir retning for fremtiden som du og jeg er opptatt av.

Men det er din og min plikt å slå ring rundt våre medmennesker når de lider. Det er din og min plikt å si ifra til vår regjering at når "sult" blir brukt som middel for tvinge ut folk, ja da grensa er nådd. Vi aksepterer ikke fysisk og mental avstraffelse og tilnærmet tortur i Norge.

Det er på tide å slå ring rundt våre verdier som har gjort oss til en stolt nasjon.

 
14.02.2012